ICT-dienstverlening voor de juridische sector: de advocatuur, het notariaat en de deurwaarderspraktijk. De Lexxyn Partners leveren procesondersteunende producten en diensten. Bij Lexxyn vinden juristen één aanspreekpunt voor alle ICT-producten en diensten.

Juridische professionals hebben behoefte aan specifieke automatiseringsdiensten. Daarom vinden zij het prettig om samen te werken met de Lexxyn Groep. De Lexxyn Partners zijn stuk voor stuk specialisten in hun eigen discipline. Tegelijk werken ze allemaal vrijwel exclusief voor de juridische sector. Dit betekent dat zij uw processen kennen, op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving en weten wat u nodig hebt om zorgeloos uw werk te kunnen doen.

Lexxyn, werken achter bureau

Wij zijn Lexxyn

Zijn de leden van de Lexxyn Groep elk op zich al hoogwaardige dienstverleners; samen zijn ze niet te verslaan. Met alles in huis wat een juridische praktijk zich maar kan wensen op het gebied van kantoorautomatisering, cloud computing, digitale spraakverwerking, documentmanagement, relatiebeheer, cliëntportalen, financiële administratie en telecommunicatie. Ook bieden zij speciaal voor advocaten, notarissen en deurwaarders ontwikkelde Praktijk Management Software. De gebundelde ervaring en collegiale samenwerking van de partners maakt de Lexxyn Groep tot dé kennispartner voor kleine, middelgrote én grote kantoren in de juridische sector. Bij de Lexxyn Groep vinden zij één aanspreekpunt voor alle ICT-producten en -diensten.


Over de Lexxyn Groep Partners

Voor meer informatie over de Lexxyn Groep Partners klikt u op onderstaande logo's.

Clip Consultants

Architect en leverancier van CClaw; een compleet softwarepakket voor de advocatuur.

CloudConcept

Leverancier en beheerder van de Private Cloud; hét platform voor clouddiensten conform de eisen voor de juridische sector.

ICT Concept

ICT Concept helpt klanten bouwen aan hun succes door het ontwikkelen en leveren van efficiënte en effectieve ICT-oplossingen.
Stock ict


Lexxyn Groep connecties

In de juridische branche zijn vele organisaties actief met wie we vanuit de Lexxyn Groep graag en met enige regelmaat kennis delen en samenwerken.

Legal Tech Alliantie

De Legal Tech Alliantie (LTA) is een samenwerking tussen 11 opleidingen HBO Rechten. De LTA heeft als doel het bevorderen van kennis en de positie van techniek, IT en innovatie in het rechtenonderwijs.

SJBN - Stichting Jonge Balie Nederland

De SJBN treedt op als intermediair tussen de lokale Jonge Balie verenigingen, de Nederlandse Orde van Advocaten, de Uitvoeringsorganisatie (CPO en Dialogue) en andere relevante organisaties die zich richten op de (jonge) advocaten. Lexxyn Groep is sponsor van de SJBN.

Visser & Visser

Visser & Visser heeft, net als de Lexxyn Groep, de advocatuur als een van haar specifieke focusdoelgroepen gedefinieerd.

Referenties van Lexxyn Groep in de praktijk


Over Vespertilio Investeringen

De Lexxyn Groep is een initiatief van Vespertilio Investeringen B.V., een investeringsmaatschappij met belangen in verschillende dienstverlenende ICT-ondernemingen die zich specifiek richten op de juridische sector. Het oprichten van de Lexxyn Groep is bedoeld om klanten beter geïntegreerde oplossingen te kunnen bieden. Cruciaal in een tijd waarin we, voorheen min of meer gescheiden processen en technieken, niet meer los van elkaar kunnen zien. We zien een toenemende interactie tussen kantoorautomatisering, procesbeheersing, outsourcing, internetdiensten en telecommunicatie. Onze integrale benadering betekent dat u gebruik kunt maken van alle disciplines die u nodig heeft, daarbij ondersteund door één eindverantwoordelijk aanspreekpunt binnen de Lexxyn Groep. 

Meer informatie over Vespertilio Investeringen: www.vespertilio.nl