De Legal Tech Alliantie (LTA) is een samenwerking tussen 11 opleidingen HBO Rechten. De LTA heeft als doel het bevorderen van kennis en de positie van techniek, IT en innovatie in het rechtenonderwijs.

Studenten kunnen door het werk van de LTA na hun afstuderen met meer IT-kennis hun toekomstige werkgevers helpen met belangrijke innovaties en ontwikkelingen zoals digitalisering. Door de combinatie van IT en juridische vaardigheden is de HBO Rechten student straks een zeer waardevolle aanvulling voor ieder juridisch kantoor.

Lexxyn Groep is een connectie aangegaan met de LTA om bij te dragen aan de kennisontwikkeling van de studenten middels bijvoorbeeld presentaties, workshops of stageterugkomdagen. In samenwerking met andere bij de LTA aangesloten marktpartijen wordt de studenten toegang geboden tot kennis die zowel de dagdagelijkse praktijk, als innovaties en de implicaties hiervan op deze toekomstige juridisch professionals behelst.

"Als opleiding HBO-Rechten moet je enerzijds goed kijken naar wat er speelt in het werkveld, anderzijds moet je ook zelf richting geven en het werkveld ‘sturen’. Een thema dat wij als opleidingen HBO-Rechten omarmen is Legaltech en Legal Design. Zo is het belangrijk dat we met alle opleidingen de krachten bundelen om zo de HBO-jurist nog meer toegevoegde waarde te geven. Naast de kennis en vaardigheden die de studenten op doen op school, is de toepassing in de praktijk minstens zo belangrijk. We vinden het zeer waardevol dat we als Legal Tech Alliantie kunnen samenwerken met bijvoorbeeld Lexxyn Groep om deze toepassing van Legaltech in de praktijk te optimaliseren."

Gerdo Kuiper, bestuurslid LTA en coördinator LegalTechLab Hogeschool Leiden.