Tijdens het Jonge Balie Jaarcongres 2019 testte Lexxyn Groep ook dit jaar, middels 10 waar/niet waar stellingen, de kennis van jonge advocaten op het gebied van ICT. Vorig jaar ging de test in het bijzonder over digitale veiligheid, daarnaast hadden de 10 vragen dit jaar ook betrekking op andere ICT-vraagstukken.

De 46 deelnemers scoorden gemiddeld een 6.8, een verbetering van 0.3 punten ten opzichte van vorig jaar. En hoewel deze cijfers natuurlijk niet helemaal representatief genoemd mogen worden voor elke jonge advocaat, schetsen ze wederom een voorzichtig positief en vooruitgaand beeld van het algemene kennisniveau.

Moderne technieken wederom sterkste punt
Net als vorig jaar scoorden de jonge advocaten goed op hun kennis over moderne technieken op het gebied van beveiliging. Zo was ongeveer 87% op de juiste manier bekend met Two Factor Authentication, en wist 93% wat encryptie was.

Daarnaast scoorden de deelnemers ook goed op vragen die betrekking hadden op het voorkomen van digitale incidenten. Zoals toepassing van technologie, door bijvoorbeeld beveiligen met een Firewall of door bewustwording door te weten welke doelen hackers het vaakst aanvallen.

Datalekken melden blijft een lastig vraagstuk
Twee vragen vielen in negatieve zin op. De vraag die over de gehele linie het slechtst werd beantwoord, betrof de snelheid waarmee datalekken gemeld moeten worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 78% van de deelnemers meende namelijk dat een datalek binnen 5 werkdagen gemeld dient te worden, waar de AP 72 uur voorschrijft.

Dit is mede zorgwekkend, omdat daarnaast 35% van de deelnemers meent dat ‘het per abuis in de CC opnemen van e-mailadressen van klanten, die in de BCC hadden gemoeten’, niet als datalek gekwalificeerd hoeft te worden. Terwijl dit een van de makkelijkst te veroorzaken datalekken is, blijkens dat dit zelfs de AP zelf overkwam.

Trend omhoog
Volgend jaar, als deze quiz voor de derde keer wordt afgenomen, zal moeten blijken of er een trend omhoog ingezet is. Of kennis van digitale zaken direct te koppelen is aan leeftijd, of de huidige generatie, is niet te zeggen. Maar het is aannemelijk dat de jonge advocaat van nu als “digital native” meer bekend is met technologie en ICT dan de generaties voor hem of haar.

De digitale basisvaardigheden in de advocatuur zullen op de lange termijn naar verwachting dus steeds meer “van huis uit” mee komen omdat men er mee opgroeit. Desalniettemin zouden wij vanuit Lexxyn Groep absoluut pleiten voor blijvende aandacht voor dit onderdeel binnen de (beroeps)opleidingen.

Lexxyn Groep

Lexxyn Groep is de totaal ICT-dienstverlener voor de juridische praktijk. Zes intensief samenwerkende partners bieden gezamenlijk alles wat de advocatuur, het notariaat en de deurwaarderij nodig hebben.