Dit betekent dat certificering door de Stichting Koninkrijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) aan communicatiedienstverleners is stilgelegd maar dat de NTA 7516 norm nog wel in stand blijft. Op dit moment wordt er gewerkt aan het door ontwikkelen van het certificatieschema voor veilige elektronische communicatie met de Rechtspraak.

Wat is de NTA 7516 norm?

In 2018 constateerde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat de meeste datalekken ontstonden bij de uitwisseling van privacygevoelige informatie. Door deze ontdekking werd de norm NTA 7516 in het leven geroepen. NTA 7516 is een functionele norm voor ad hoc berichten uitwisseling van medische gegevens of andere gevoelige (LoA niveau 3) informatie, via e-mail, chat, message applicaties, et cetera. Dit gaat over informatie waar bijvoorbeeld beroepsgeheim op zit. Communicatiedienstverleners tonen met dit certificaat dat zij voldoen aan alle (wettelijke) vereisten en richtlijnen voor het veilig uitwisselen van gevoelige persoonsinformatie.

Wat betekent deze verandering voor uw compliance?

Ondanks het feit dat de NEN voorlopig een halt heeft toegeroepen aan alle NTA 7516 certificeringen, blijft Veilig Mailen aanbieder Bastion 365, NTA 7516 compliant voor het versturen per e-mail van vertrouwelijke gegevens zoals grote bestanden, juridische dossiers of beeldmateriaal. Bastion 365 voldoet aan de strenge eisen van de sector op het gebied van gegevensbescherming en privacy. U kunt met Bastion 365 dus met een gerust hart vertrouwelijke berichten en dossierstukken versturen naar de Rechtspraak.