ICT voor de Juridische Praktijk

Nieuws & Evenementen


5/4/2019

ICT en innovatie door de ogen van de jonge advocaat - Deel 2

‘Een advocaat is over het algemeen geen bèta-persoon. Sommigen missen het IT-gen.’

Tijdens dit tweede deel van het tweedelig interview praten Wieger en Gohar over het verschil tussen jonge en senior advocaten en schetsen zij de juridische werkplek over vijf jaar. ‘Hoewel spraak dan een grotere rol zal spelen heb ik nog steeds een traditioneel toetsenbord,’ aldus Wieger. 

Gohar: In ons vorige gesprek vertelde je dat jullie steeds minder gebruik maken van het secretariaat. Ik zie die ratio’s ook elders teruglopen. Waar tien jaar geleden een secretaresse op twee advocaten nog heel normaal was, veranderen de ratio’s nu sterk. Welke rol speelt het secretariaat in de toekomst van nieuwe technologieën? 
Wieger: ‘Ik denk dat deze rol steeds meer zal veranderen. Ik besteed activiteiten uit, maar doe ook veel zelf. Ik vraag vooral ondersteuning op het gebied van agendabeheer, printwerkzaamheden, redigeren, facturatie en ondersteuning op documentcreatie zoals een PowerPointpresentatie. In veel van deze verzoeken kan ondersteuning van een spraakassistent het begin van een oplossing bieden. Ik leg vooral de tijdrovende taken bij het secretariaat neer. Dit zal in de toekomst niet snel vervangen kunnen worden door technologie denk ik.’ 

Gohar: Zie je verschillen tussen de senior en jonge advocaten in relatie tot ICT?
Wieger: ‘Dat verschilt per persoon. Een gedeelte van de oudere generatie erkent het belang van ICT, verdiept zich erin en maakt het zich eigen. Aan de andere kant is er natuurlijk ook een gedeelte dat hier meer moeite mee heeft. Al met al moet ik zeggen dat binnen Houthoff ICT en innovatie erkend zijn. Zo is er een tijd geleden een Head of Innovation aangesteld om de innovaties binnen Houthoff te sturen.

Binnen SJBN zijn we ook bezig om ICT en innovatie continu op de agenda te zetten. Al valt het me wel op dat we al jaren op ieder event over dezelfde technologieën praten en dat de impact ervan een beetje achterblijft. Advocaten zijn over het algemeen geen bèta-personen. Sommigen missen het IT-gen. Zij moeten geholpen worden om interesse voor ICT te ontwikkelen.’ 

‘We moeten meer proberen om ICT te begrijpen.’


Gohar: Wat moet er gebeuren om ICT en innovatie meer te omarmen. Is het op de agenda zetten van ICT voldoende? 
Wieger: ‘Ik denk dat iedere advocaat gebaat is bij training op bestaande applicaties en nieuwe technieken. Onze digitale vaardigheden kunnen verder ontwikkeld worden. Ook is een mindset, die je dwingt om ieder ICT-probleem waar je tegenaan loopt kort te onderzoeken, een must. We moeten meer proberen om ICT te begrijpen. Innovaties moeten vooral relevant zijn en toepasbaar in de dagelijkse praktijk van de medewerkers. Dan behoeft de implementatie een minder dik adoptieplan.’

Gohar: Hoe ziet de werkplek van de jonge advocaat er over vijf jaar uit? Zie je een robot naast je zitten of is je toetsenbord vervangen doordat je compleet spraakgestuurd werkt?
Wieger: ‘Hoewel spraak een grotere rol zal spelen heb ik over vijf jaar nog steeds een traditioneel toetsenbord, dat ik bedien en geen robot. Er zullen dingen veranderen, maar die big changes waar al jaren over gesproken wordt: AI, blockchain etc., ik ben benieuwd of en hoe ze in de praktijk hun weg vinden.


Ik denk dat we vooral subtieler kunnen gaan zoeken en dat ons werk nog effectiever en accurater gedaan kan worden. Ontwikkelingen zoals blockchain worden vanuit de notariële praktijk overigens op de voet gevolgd. Een voorbeeld van relevantie van een ontwikkeling in de dagelijkse praktijk.’ 


Samenwerking Lexxyn en SJBN 

Lexxyn Groep is de exclusieve ICT-kennispartner van de SJBN. Met deze samenwerking wordt de toegevoegde waarde van ICT voor de nieuwe generatie juristen door beide partijen onderstreept. Lexxyn Groep is meer dan alleen een sponsor. Zo treedt Lexxyn Groep op als kennispartner bij evenementen en in samenspraak met Lexxyn Groep Partner ICT Concept wordt de ICT gefaciliteerd, zoals het inrichten van e-mailaccounts en website van de SJBN en het online veilig kunnen delen van documenten.

 

 

De Lexxyn Groep is een groep samenwerkende bedrijven die ICT-diensten leveren binnen de juridische sector.
http://www.lexxyn.nl

Neem contact met ons op

Lexxyn Groep
Paterserf 3
4904 AA Oosterhout

088 002 84 00
info@lexxyn.nl

Contact

Blijf op de hoogte

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter LinkedIn Facebook