ICT voor de Juridische Praktijk

Nieuws & Evenementen


14/11/2018

Jonge advocaat scoort net voldoende voor digitale veiligheid: ruimte voor verbetering

Tijdens het Jonge Balie Jaarcongres 2018 testte Lexxyn Groep de kennis van digitale veiligheid onder jonge advocaten. Met het beantwoorden van een aantal waar/niet waar vragen konden de aanwezigen toetsen hoeveel ze wisten van zaken als datalekken, informatieveiligheid, IT beveiliging en cybercrime. De 65 deelnemers scoorden gemiddeld een 6,5 op een schaal van 10. En hoewel deze cijfers niet representatief genoemd mogen worden voor elke jonge advocaat schetsen ze wel een voorzichtig positief beeld van het algemene kennisniveau.

Fax de achilleshiel, moderne technologie sterkste punt

De vraag die door de meeste deelnemers fout werd beantwoord betrof het digitaal faxen of e-faxen. In de vraagstelling werd geopperd dat dit moderne alternatief voor de traditionele fax minstens net zo veilig is als zijn analoge voorganger. Nog geen 30% van de respondenten beantwoorde deze vraag correct. Het digitale faxen is namelijk minstens net zo veilig als het traditionele faxen. Dit omdat het in grote lijnen is gebaseerd op dezelfde infrastructuur en principes als de traditionele fax, inclusief een aantal verbeteringen die de moderne tijd mogelijk maakt.

Het gebrek aan deze specifieke kennis over de fax is wellicht niet helemaal onverwacht gezien de leeftijd van de deelnemers. Maar omdat de fax nog altijd een van de geijkte manieren is om stukken aan te leveren bij de rechtbank, en de rechtbank zelf ook nagenoeg volledig over is op digitaal faxen, is het goed voor deze jonge advocaten om zich hierover bij te laten praten. Zeker aangezien in september 2019 KPN stopt met het ISDN netwerk, waar de fax in grote mate van afhankelijk is.

Positief stemt dat de jonge advocaat wel goed op de hoogte is van een aantal modernere ontwikkelingen. De vragen die door het merendeel van de jonge advocaten goed werden beantwoord hadden als thema modernere technologieën zoals encryptie, twee factor authenticatie en het bewust omgaan met data op mobiele telefoons. Dit laat zien dat jonge advocaten bewust omgaan met toegang tot gevoelige gegevens en de waarde van deze gegevens. In een maatschappij waarin data en informatie steeds waardevoller worden is het goed beschermen hiervan een must voor iedere jonge advocaat.

Ruimte voor verbetering

Ondanks dat er bij veel jonge advocaten nog ruimte is voor verbetering stemt het algehele beeld positief. De jonge advocaat is zich bewust van de waarde van informatie en het belang van de bescherming hiervan. De manier waarop deze bescherming gerealiseerd wordt is echter lang niet altijd bekend. Een advocaat hoeft natuurlijk niet met iedere beveiligingstechniek bekend te zijn, maar wel zijn of haar verantwoordelijkheden kennen, en weten wie kan helpen bij beveiligingsvraagstukken.

Workshop

De deelnemer die de quiz het beste heeft gemaakt heeft een door Lexxyn Groep verzorgde workshop over digitale veiligheid voor zijn kantoor gewonnen. Tijdens deze workshop presenteren en bespreken we de nieuwste ontwikkelingen en bedreigingen rond dit thema voor een advocatenkantoor. Ook heeft Lexxyn Groep gemeend dat behalve degene die de quiz het beste heeft gemaakt, ook degene die de quiz het slechtste maakte een workshop moest winnen. Hier is immers nog het meeste te leren van de workshop.

De Lexxyn Groep is een groep samenwerkende bedrijven die ICT-diensten leveren binnen de juridische sector.
http://www.lexxyn.nl

Neem contact met ons op

Lexxyn Groep
Paterserf 3
4904 AA Oosterhout

088 002 84 00
info@lexxyn.nl

Contact

Blijf op de hoogte

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter LinkedIn Facebook