ICT voor de Juridische Praktijk

Nieuws & Evenementen


20/8/2018

KEI update - Digitaal procederen stopgezet: dit moet u weten

Het kan u niet ontgaan zijn in de afgelopen weken, de doorontwikkeling van het programma KEI (Kwaliteit En Innovatie Rechtspraak) in handelsvorderingszaken boven de €25.000 is stopgezet. Wat betekent dat bij de rechtbanken in Gelderland en Midden-Nederland waar bij wet nog steeds digitaal geprocedeerd dient te worden? Is dit het begin van het einde van het digitaal procederen? En wat betekent dit voor de andere rechtsgebieden?

Wij hebben om u overzicht te bieden de belangrijkste artikelen, interviews en publicaties op een rijtje gezet. Wilt u weten wat de implicaties voor uw organisatie zijn? We praten u graag persoonlijk bij: neem contact op met uw accountmanager of via onze website voor een afspraak.

 

Persbericht De Rechtspraak 28-6: "Nieuwe ontwikkelingen rond digitalisering Rechtspraak"

Het programma KEI kwam eind juni met dit persbericht tot een abrupt einde. De Raad voor de Rechtspraak besloot toen de minister niet te vragen het digitaal procederen landelijk verplicht te stellen. Onvoldoende continuïteitsgaranties van leverancier Oracle wordt als voornaamste reden aangedragen.

Lees het persbericht

 

De eerste reacties uit de markt: teleurstelling, hoop en verbazing

Uiteraard had het stopzetten van de doorontwikkeling van dit programma grote implicaties voor de advocatuur en deurwaarderij, en voor organisaties zoals de Lexxyn Groep en andere partijen die een rol hebben in het mogelijk maken van digitaal procederen in hun producten. Onze eerste reactie kwam dan ook 28-6, al moeten wij ons op dat moment enkel bij de feiten houden.

Onze eerste reactie

 

Discussie in de media: Lexxyn Groep bij BNR

Het programma BNR Digitaal besteedde in de uitzending van 4 juli aandacht aan het vastlopen van dit project. Claudia Heemskerk, Operationeel Manager Lexxyn Groep, werd uitgenodigd voor commentaar. "Laten we samen zorgen dat de delen die wel zijn gelukt niet worden weggegooid" was haar oproep.

Luister de uitzending terug

 

Vingerwijzen, discussie en verwijten

Koudwatervrees en conservatisme

Het stopzetten van het programma maakte ook de tongen los bij rechters en oud-rechters. Dory Reiling, oud rechter en tot april 2018 gedetacheerd bij het programma KEI verweet de Raad voor de Rechtspraak met zwakke argumenten te komen voor het stopzetten.

Lees het interview

 

Rumoer in de rechtbank

In reactie op het interview van Dory Reiling sprak Martin Vaessen, senior rechter aan de Rechtbank Gelderland zich uit over het stopzetten van KEI. Hij was betrokken bij de pilot in zijn district en juicht het stopzetten van KEI openhartig toe. 

Lees de reactie

 

Verdieping: Podcast de Technoloog van BNR

In navolging op het interview tijdens BNR Digitaal is Claudia Heemskerk uitgenodigd door presentatoren Herbert Blankesteijn en Ben van der Burg om in een één uur durende podcast "De Technoloog" meer toelichting te geven op de digitalisering in de juridische sector.

Luister deze podcast

 

Meer achtergrondartikelen over digitaal procederen

Onderstaande stukken zijn absoluut de moeite waard te lezen voor ieder die iets met digitaal procederen (programma KEI) van doen heeft. Of u nu procedeert in één van de betrokken gerechten of enkel interesse heeft in digitalisering, deze artikelen zijn niet te missen.

De Rechtspraak: Veelgestelde vragen

In combinatie met het persbericht zette de Rechtspraak dit stuk online met antwoord op veelgestelde vragen over de gevolgen van hun beslissing.

Lees dit artikel

 

NOVA: "uitermate teleurstellend"

Landelijk deken Bart van Tongeren uit op de site van de Nederlandse Orde van Advocaten en in een speciale uitzending van Nieuwsuur zijn ongenoegen.

Bekijk de uitzending

 

Raad voor de Rechtspraak legt project voor uitbreiding digitaal procederen stil

Een goede beschouwing van het stopzetten van het programma KEI met iets meer technische informatie.

Lees dit artikel

 

Hoe nu verder?

Het stopzetten van het programma KEI betekent niet het einde van digitaal procederen. De Rechtspraak heeft uitgesproken dat ondanks dat de pilot voor civiel en bestuur niet landelijk wordt uitgerold, men wel degelijk verder wil gaan met digitaliseren. Omdat wij geen glazen bol hebben, zetten wij de wel bekende feiten op een rij:

  • In Midden-Nederland en Gelderland wordt in handelsvorderingszaken boven de €25.000 nog steeds digitaal geprocedeerd. De wet schrijft dit immers nog steeds voor. Om dit te veranderen zal eerst de wet aangepast of ingetrokken moeten worden.

  • De Rechtspraak geeft aan het project te willen versimpelen, verkleinen en stapsgewijs uit te willen rollen. De eerste stap is het opstellen van een nieuwe doelarchitectuur.

  • Alle signalen wijzen er op dat dit gaat leiden tot een zogenaamde "digitale postbus". Bevestiging, planning, laat staan de concrete aspecten hiervan zijn nog niet bekend.

  • Zolang de wetgeving voorschrijft dat Midden-Nederland en Gelderland in handelsvorderingszaken boven de €25.000 digitaal moeten procederen blijven het online portaal en aansluitpunt beschikbaar. Reeds geplande functionaliteiten, noodzakelijke aanpassingen en onderhoud blijven doorlopen.

  • De reeds gemaakte digitaliseringsslag in asiel- en bewaringszaken, alsook faillissementszaken, lopen vooralsnog ongewijzigd door. Voor het rechtsgebied straf wordt nu door de Rechtspraak beoordeeld welke digitaliseringsstappen te maken zijn.

Lexxyn Groep is groot voorstander van een digitale werkomgeving en de noodzakelijke stap naar digitaal procederen. Wij zijn samen met andere marktpartijen hierin door de Rechtspraak betrokken als gesprekspartner en worden regelmatig bijgepraat omtrent nieuwe ontwikkelingen. We vertrouwen er dan ook op dat de Rechtspraak, in samenwerking met de sector, tot een gedegen en toekomstbestendige oplossing komt. Wij houden u dan ook graag op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen hieromtrent.

 

De Lexxyn Groep is een groep samenwerkende bedrijven die ICT-diensten leveren binnen de juridische sector.
http://www.lexxyn.nl

Neem contact met ons op

Lexxyn Groep
Paterserf 3
4904 AA Oosterhout

088 002 84 00
info@lexxyn.nl

Contact

Blijf op de hoogte

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter LinkedIn Facebook

Wat zijn de plannen op het gebied van digitalisering van de Nederlandse Advocatuur? U leest het in onze Benchmark.

Download gratis